Η εταιρεία Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ,  πιστή στις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, και με γνώμονα τη συμπαράσταση και υποστήριξη του ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού και φιλανθρωπικού έργου σημαντικών φορέων της πόλης, ιδιαίτερα στη δύσκολη εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού που διανύουμε, προέβη στην οικονομική ενίσχυση ποικίλων δράσεων, φορέων και συλλόγων της πόλης.

Ειδικότερα, η εταιρεία για την ενίσχυση της λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων και του ιδιαίτερα κρίσιμου έργου του νοσηλευτικού προσωπικού και των Εθνικών Κέντρων Άμεσης Βοήθειας, προχώρησε στην δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών τους.

Επιπρόσθετα, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στήριξης της τοπικής κοινωνίας, η εταιρεία προσέφερε την οικονομική της στήριξη σε ποικίλα σωματεία με έντονη και αναγνωρισμένη φιλανθρωπική δράση.

Τέλος, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης των νέων της πόλης, ανέλαβε την φοίτηση νέου με εξαιρετικές σχολικές επιδόσεις σε αναγνωρισμένου κύρους εκπαιδευτικό ίδρυμα της πόλης.